O AGS

Anna Geppert-Stoksik  AGS studio
ul. Oleśnicka 15b/9
50-320 Wrocław
NIP: 8941934644
REGON: 367207389
mail: agsbiuro@gmail.com
tel.: 697909251

Szanowni Państwo,

     Jestem uprawnionym architektem z ponad 10 letnim  dorobkiem (jako samodzielny projektant pracuję od 2009 r.).
Doświadczenie zdobywałam w kilku pracowniach przy różnorodnych obiektach pod względem skali i funkcji: budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, budynki jedno-
i wielorodzinne. Praca przy wielu wrocławskich inwestycjach pozwoliła mi dobrze poznać proces inwestycyjny oraz mechanizm powstawania wszystkich faz dokumentacji projektowej, uzgadniania z właściwymi organami administracji publicznej, koordynacji międzybranżowych oraz nadzoru autorskiego.

Posiadam sprawdzoną bazę kontaktów osób oraz firm, z którymi  podejmuję współpracę: osób z odpowiednimi uprawnieniami np. do projektowania we wszystkich potrzebnych branżach
oraz producentów i dostawców materiałów wnętrzarskich.

Posiadam Uprawnienia projektowe do projektowania budowlanego
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 44/08/DOIA.
Należę
do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów nr DS-1263 (warunek niezbędny do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
-w rozumieniu Prawa Budowlanego).

Od 2017r. prowadzę własną działalność w obszarze projektowania architektury i wnętrz jako firma AGS studio.

Pracownia AGS studio oferuje szeroki zakres usług architektonicznych oraz projektowania i aranżacji wnętrz. Oferujemy kompleksową
i profesjonalną obsługę wszystkich etapów inwestycji.

zapraszam do współpracy
mgr inż. arch. Anna Geppert-StoksikVisit Us On Facebook