Inwentaryzacje budowlane Wrocław

Inwentaryzacje budowalnew

INWENTARYZACJE BUDOWLANEAGS studio (siedziba firmy Wrocław) wykonuje profesjonalne, bardzo szczegółowe inwentaryzacje budowlane budynków: usługowych, mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej na terenie całego województwa dolnosląskiego. Dokumentacja opracowywana jest przez zespół doświadczonych, uprawnionych architektów i spełnia wszelkie wymogi prawne co do zakresu i formy inwentaryzacji budowlanej nałożone przez Nadzór Budowlany oraz Urzędy i Wydziały Architektury i Budownictwa. Sporządzamy również opinie i ekspertyzy techniczne dotyczące stanu technicznego inwentaryzowanych obiektów. Dysponujemy laserowym sprzętem pomiarowym oraz profesjonalnym cyfrowym sprzętem fotograficznym.

Inwentaryzacje budowlane, zwane również inwentaryzacjami architektonicznymi, są opracowaniami technicznymi przedstawiającymi rzeczywisty stan istniejących budynków na podstwie pomiarów z natury. Podstwowa dokumentacja zawiera rysunki techniczne: rzuty kondygnacji, przekroje, widoki elewacji oraz opis techniczny i katalog zdjęć. Inwentaryzacje budowlane przekazywane są Zamawiajacemu w formie tradycyjnej-papierowej oraz w wersji cyfrowej w wybranym formacie (dwg, jpg, pdf). Działamy na terenie miasta Wrocław oraz terenie województwa dolnosląskiego.

Kiedy wykonuje się inwentaryzacje budowlane?

Inwentaryzacje budowlane wykonywane są przez nas na porzeby różnych zamierzeń: projektów przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy, rozbiórki (w tym obiektów zabytkowych, których Wrocław posiada wiele), remontu, zmiany sposobu użytkowania, ustanowienia samodzielności lokali, kontoli powierzchni czy legalizacji samowoli budowlanych.

Wrocław jest miastem o bardzo dynamicznym rynku nieruchomości, deweloperzy budują coraz więcej, coraz więcej ludzi korzysta z usług projektowych, dlatego dużą grupę wykonywanej przez nas dokumentacji stanowią inwentaryzacje budowlane, na podstawie których powstają projekty wnętrz.
Jeśli planują Państwo przebudowę lub modernizację nowo kupionego domu, warto wykonać dokumentację, by ułatwić architektowi zaplanowanie prac projektowych.

Inwentaryzacje budowlane przydatne są również w ocenie stanu technicznego obiektu oraz wykonywaniu nowych instalacji gazowych i elektrycznych, a posiadanie dokumentacji technicznej budynku znacznie zwiększa szanse na sprzedaż dzięki rzeczywistemu wyliczeniu powierzchni użytkowej obiektu.
Do skorzystania z naszych usług zapraszamy osoby prywatne, firmy oraz podmioty instytucjonalne z miasta Wrocław.

Z jakich dokumentów składają się inwentaryzacje budowlane?

Pełna dokumentacja techniczna w zależności od rodzaju i zakresu zleconych prac zawiera

– rzut działki,
– rzuty wszystkich kondygnacji,
– rzut dachu,
– przekroje,
– elewacje,
– przebieg instalcji (wod-kan, elektryka),
– opis techniczny uwzględniający lokalizację budynku, jego wysokość, powierzchnię, rodzaj i charakter, opis użytych materiałów budowlanych,
– dokumentację fotograficzną wraz z rzutem przedstawiającym miejsca, w których wykonano zdjęcia. Fotografie są ważnym dokumentem świadczącym o stanie budynku przed remontem i mogą być dowodem w przypadku rozbieżności w dokumentacjach technicznych.

 

Inwentaryzacje budowlane przekazujemy w formie oprawionej i podpisanej przez architekta z uprawnieniami budowlanymi wedle potrzeb klienta w wersji papierowej lub/i cyforwej.

Jako doświadczony architekt mogę zaproponować Państwu kompleksowe usługi architektoniczne, obejmujące zarówno kmpleksowe projektowanie budynków i wnętrz, jak i profesjonalne inwentaryzacje budowlane. Wrocław, ul. Oleśnicka 15b/9 – zapraszam na pierwsze spotkanie, na którym ustalimy szczegóły naszej współpracy.Visit Us On Facebook